Revize, poradenství a školení v oboru elektro

 

   

 Žádná část dále uváděného textu nemá právní závaznost, neboť právo výkladu ustanovení a požadavků směrnic Evropského společenství (ES), zákonů, nařízení vlády (NV), vyhlášek a technických norem náleží jen k tomu určeným institucím. Ve sporných případech je vždy rozhodující konkrétní znění odpovídajícího předpisu.

Info

21.12.2008 00:20

Konec energeticky náročných žárovek

Konec energeticky náročných žárovek Evropská komise se rozhodla zakázat prodej zvláště energeticky náročných žárovek pro domácí použití. Uplatňování zákazu bude probíhat v několika fázích, a to až do roku 2016. Díky osmiletému přechodnému období bude...
21.12.2008 00:19

Požadavky na prodlužovací šňůry

Prodlužováky – požadavky ČSN 34 0350:  Zásuvky a vidlice musí být na vodiči použity tak, aby v rozpojeném stavu nebylo napětí na kontaktech (kolíčkách) vidlic.  Pohyblivé přívody pro el. předměty tř.1 musí mít vždy ochrannou žílu označenou po celé délce, a to...
21.12.2008 00:19

Co má obsahovat projektová dokumentace

Co má obsahovat projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) Sbírka zákonů č. 499 / 2006 1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení. ...
21.12.2008 00:18

Používání jednofázových zásuvek v ČR

Používání  jednofázových zásuvek v ČR V současné době se používá pro posuzování jednofázových zásuvek v České republice norma ČSN IEC 884-1+A1+A2:2001 ve které jsou stanoveny technické požadavky. Rozměry a normalizované vzory, které je povoleno používat v ČR, jsou uvedeny v...
21.12.2008 00:17

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti STAVEBNÍ HMOTY NEHOŘLAVÉ Hmoty stupně A - nehořlavé Jsou to např. kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obkládačky, malty, omítky cementové,omítky sádrové, Perlit, kovy pro stavební...

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode