Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Používání jednofázových zásuvek v ČR

21.12.2008 00:18

Používání  jednofázových zásuvek v ČR

V současné době se používá pro posuzování jednofázových zásuvek v České republice norma ČSN IEC 884-1+A1+A2:2001 ve které jsou stanoveny technické požadavky. Rozměry a normalizované vzory, které je povoleno používat v ČR, jsou uvedeny v normě ČSN 354516:2001. Z této normy jednoznačně vyplývá použití dvojpólové zásuvky 16A 250V s ochranným kolíkem ( souhlasí s noremním listem v CCE7 ). Výše uvedená norma uvádí také souvisící normu ČSN 332130, ze které vyplývá požadavek na zapojení zásuvky tj. při pohledu zepředu, ochranný kolík v horní poloze, fáze vlevo od tohoto kolíku.

 Z nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (a navazujícím na zákony č. 22/1997 Sb., 71/2000 Sb. a 205/2002 Sb. o technických požadavcích na výrobky), jednoznačně vyplývá, že domovní zásuvky a vidlice nemohou být posuzovány pravidly pro shodu – viz b. 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. To je samozřejmě proto, že v jednotlivých členských zemích platí různé národní normy na zásuvky a vidlice.  Příloha II  směrnice Rady 73/23/EHS z 19. 2. 1973 zakazuje značení domovních vidlic a zásuvek značkou pro shodu (tedy značkou CE), protože na ně stále chybí společná evropská norma! Znamená to tedy, že celá tato skupina výrobků podléhá schvalování národními zkušebnami.

  

Posouzení technicko normalizační komise TNK 22

TNK 22 jako součást českého normalizačního systému, navazujícího na normalizační orgány Evropské unie (CEN a CENELEC), prioritně prosazuje jednotnou normalizační politiku jako nástroj pro odstraňování technických překážek evropského obchodu při současném zvyšování technických a bezpečnostních parametrů těchto výrobků. 

Závěr TNK 22

Uvedená otázka, tj. možnosti použití zásuvkového systému Schuko v naší republice byla již několikrát diskutována v rámci Technické normalizační komise pro elektrotechnické předpisy se závěrem: nedoporučuje se. 

Komise další podobné snahy o změnu zásuvkového systému opětovně odmítá, a to až do doby, než bude zpracována a přijata příslušná směrnice EU a evropská norma.

 

Hlavní výhodou "našeho" systému zásuvek je zachování orientace vývodů vodičů.
Je pravda, že zásuvkový systém „schuko“, který má svůj původ v Německu, tuto orientaci nezachovává a „díky“ svému konstrukčnímu provedení ani nemůže zachovávat. To však není důvod, abychom u nás výhodu našeho systému, tj. možnost orientace vývodů jednotlivých vodičů, nevyužívali. Vždyť této výhody využívají nejen v ostatních zemích (Belgie, Francie, Švédsko), které používají stejný systém, ale i země s jinými systémy, u nichž tato možnost orientace existuje (USA, Velká Británie atd.). A v zemích se „světovým“ systémem „schuko“ mají s jeho nedostatkem (i s nedostatky dalšími) stále větší potíže. (Při připojování počítačů používají na zásuvce a vidlici značky, aby orientace vodičů byla dodržena.) Rovněž nově navržený světový zásuvkový systém podle mezinárodní normy IEC předpokládá dodržení orientace vodičů a kontaktů. Není tedy ve všech případech vhodné řídit se vzory zemí, u nichž je celkový stav techniky i elektrotechnické normalizace nesporně na velmi vysoké úrovni.     

 

Něco o historii zásuvek v ČR :  Historie chráněných domovních zásuvek 1.
                                              Historie chráněných domovních zásuvek 2

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode