Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Požadavky na prodlužovací šňůry

21.12.2008 00:19

Prodlužováky – požadavky ČSN 34 0350:

 Zásuvky a vidlice musí být na vodiči použity tak, aby v rozpojeném stavu nebylo napětí na kontaktech (kolíčkách) vidlic.

 Pohyblivé přívody pro el. předměty tř.1 musí mít vždy ochrannou žílu označenou po celé délce, a to zelenožlutě.

 Šňůry pohyblivých přívodů musí být v místě připojení spolehlivě odlehčeny od tahu, zajištěny proti posunutí
 i vytržení a opatřeny  proti zkroucení žil.

 Ochranná žíla musí být tak dlouhá, aby při případném vytržení šňůry ze svorek byla namáhána tahem až po přerušení pracovních
 žil. Nesplnění tohoto požadavku normy se objevuje jako nejčastější závada při revizích.

 Jádra žil vodičů musí být připojeny celým průřezem. Tzn. opatření konců jader v místě připojení dutinkami,
 lisovacími očky nebo jiným opatřením (nikoliv pájení cínem).

 Celková délka nemá překročit 50 m

 Použití dvoužilových prodlužováků je podmíněno použitím vidlice pro spotřebiče třídy II a na druhém konci
 zásuvky pro spotřebiče třídy II (do zásuvky nesmí jít připojit vidlice pro spotřebič třídy I). Přitom zásuvka i
 vidlice musí být neoddělitelně spojeny s pohyblivým přívodem.

  

Orientace zapojení zásuvky - kolík nahoře a střední vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zepředu, je stanoveno normou ČSN 33 2180:1979.

 Přestože nová  ČSN 33 2000-4-46 ve svém článku 46N6.5 pro prodlužovací přívod a rozbočovací zásuvky uvádí, že „poloha připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek není stanovena“, v další větě je psáno: „...doporučuje se však jednotné provedení vývodu.“

 Platná ČSN 34 7503:1978 Upravené šňůry s neoddělitelnou vidlicí pro elektrické předměty v čl. 14 stanoví: Třížilové šňůry musí být zapojeny tak, aby se vyhovělo ustanovením uvedeným v          ČSN 34 1030 § 10 317.2. Tato norma  a článek dnes již neexistuje, ale je nahrazeno ČSN 33 2180

Čl. 6.2.2. Tento článek stanoví: „Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.“ (Znění článku původní i nové normy jsou shodná.)

 Ustanovením platné ČSN 34 7503:1978 je tedy požadavek na orientaci středního a fázového vodiče v zásuvkách pevného rozvodu rozšířen i na prodlužovací přívody.

 Požadavek na dodržení orientace fázového a středního vodiče je stanoven také pro nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné použití v ČN EN 60320-1 v článcích 8.6 a 22.1.

 Přestože se nejedná o požadavek bezpečnostní, je zapotřebí jej dodržovat z praktických důvodů. Dodržení orientace vodičů v pohyblivých přívodech je téměř nutné pro připojování zařízení moderní výpočetní a kancelářské techniky.

  Zapojení prodlužovačky s překříženými vodiči fázovým a středním tedy není správné.

 

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode