Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Co má obsahovat projektová dokumentace

21.12.2008 00:19

Co má obsahovat projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) Sbírka zákonů č. 499 / 2006

1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení.

1.1. Technická zpráva
a) základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před  
úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,
 
b) energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,
 
c)

způsob měření spotřeby el. energie včetně případného technického řešení kompenzace,
 

d)

předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,
 

e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným zařízením a spotřebičům),
 
f) způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,
 
g)

popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,
 

h) popis technického řešení zásuvkových okruhů,
 
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,
 
j) popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními,
 
k) popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.),
 
l)

způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,
 

m)

popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

   

 

Technická zpráva podle potřeby rovněž
- uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace, v případě potřeby stanoví technické řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí.  V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká,
 
- v případě připojení na síť VN stanoví technické řešení rozvodných zařízení VN, trafostanice podle daných připojovacích podmínek dodavatele energie,
 
- popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.

 

1.2. Výkresová část
a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,
 
b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),
 
c) schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata,
 
d) celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.
   
Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.

 

1.3. Bleskosvody
a) zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,
 
b) popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,
 
c) popis a provedení uzemnění,
 
d) popis použitých materiálů a jejich dimenzování,
 
e) napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,
 
f)

zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy,
 

g) napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,
 
h) schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,
 
i) propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů,
 
j) propojení kovových konstrukcí objektu,
 
k) půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na  bleskosvod.

 

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode