Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Značky shody, certifikace

   
Česká značka shody

je tvořena písmeny CCZ -které jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platným technickými normami. Její provedení a umístění na výrobku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 179/1997 Sb. Česká značka shody se k prohlášení o shodě obecně může ale nemusí přidat, pokud ovšem toto není přímo nařízeno v příslušném nařízení vlády.
 Evropská značka shody

Je-li ovšem výrobek určen pro trhy Evropské unie, musí být vždy označen značkou CE a značení CCZ nesmí být souběžně se značkou CE uvedeno, jak je citováno v zákoně č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů.

Elektrotechnický standard československý

Značka pro bezpečný výrobek - uděluje Elektrotechnický zkušební ústav.
Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.  Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 75 let nepřetržité existence prakticky nezměnil.

Canadian Standards Association (Kanadská asociace pro normy) zajišťuje hodnocení výrobků, na základě něhož se uděluje značka CSA.
GOST-R certifikát. Výrobky musí splňovat mezinárodně uznávané požadavky Ruska
Značka Australian Standards Mark.
 Značka certifikační dohody CENELEC
Značka Electromagnetic Compatibility
Certifikační značka KEMA-KEUR pro elektrickou bezpečnost. Typové zkoušky se provádějí podle norem IEC, CENELEC (Evropské normy /EN/ nebo harmonizační dokumenty /HD/) nebo podle národních norem.
Pro svítidla vyhovující Evropské normě EN 60598 vstoupila v platnost Dohoda LUM. ENEC je běžná certifikační značka.
Har je značka bezpečnosti Certifikační dohody CENELEC a evropská značka bezpečnosti pro kabely a šňůry. KEMA se plně podílí na Certifikačním programu HAR a vydává značku KEMA-KEURHAR.

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode