Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Proč revize

 Je třeba připomenout, že účelem revize ani oprávněním revizního technika není zasahovat do činnosti elektrického zařízení, ale podat provozovateli elektrického zařízení srozumitelnou informaci o skutečném stavu jeho elektrického zařízení (instalace) a tím předcházet závadám, které mohou nastat za shody nepříznivých okolností a přerušit provoz nebo vyvolat poruchu a v nejhorším případě ohrožení bezpečnosti osob a majetku.

Provádění revizí (kontrol) elektrických zařízení je jedním ze základních požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce, vyhlášek a technických norem.
 

Zákon č. 309/2001 Sb. §4

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky,  přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví přI práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být
  1. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců
  2. vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům               
      hluku a vibrací
  3. pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.


Vyhl ČÚBP č.48/1982 Sb.  § 7: 

„Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány pravidelným a předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám“. 


Vyhl ČÚBP č.20/1979 Sb. § 4, odst. 4:

„Organizace provozující zařízení jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení  provozováno“. 


Postup provádění, lhůty a rozsah kontrol a revizí upravuje: 

pro el.instalace ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
pro elektrické spotřebiče ČSN 33 1610
pro ruční elektrické nářadí ČSN 33 1600
pro el.části pracovních strojů NV378/2001, ČSN EN 60204

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode